27 สิงหาคม 2564 หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่สะเรียงพบต้นไม้ยืนต้นตายในป่าสงวนแห่งชาติแม่ยวมฝั่งขวา

ที่มา:

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210827112645822

นายสมจินต์ เนตรประดิษฐ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่สะเรียง (นปพ.) นำเจ้าหน้าที่ออกตรวจปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยวมฝั่งขวา บริเวณป่าทุ่งแพม  หมู่ที่ 3 ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ตามที่ได้รับแจ้งจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านทุ่งแพม จากการลงพื้นที่ตรวจพบมีการกานไม้ ได้แก่ ไม้พลวง เต็ง รัง มีร่องรอยการใช้ขวานหรือมีดกานต้นไม้ และใช้ขวานเจาะบริเวณลำต้น เพื่อใช้ยาฆ่าแมลงหยอดลงไป ทำให้ต้นไม้ที่ถูกกานตายโดยเร็ว ต้นไม้ยืนต้นตาย แห้ง และมีน้ำหนักเบา