27 มีนาคม 2565 เปิดรายงานความก้าวหน้า SDGs ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ที่มา : https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9650000029655

รายงาน “Asia and the Pacific SDG Progress Report” ประจำปี 2022 โดย คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (ESCAP) เป็นการนำเสนอความก้าวหน้าด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ความเป็นไปได้ที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs ให้ทันในปี 2030 โดยมีข้อค้นพบที่สำคัญดังนี้

การประเมินความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกจากข้อมูลทั้ง 60 ประเทศ(เขต) ระบุว่าเนื่องจากความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนเป้าหมายที่ก้าวช้าลงในทุกๆ ปี และความท้าทายเพิ่มเติมทั้งจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศและวิกฤตสาธารณสุขอย่างโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาในปี 2030 และหากยังคงขับเคลื่อนด้วยความเร็วเท่าปัจจุบัน ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกน่าจะบรรลุทั้ง 17 เป้าหมายได้ในปี 2065 ซึ่งช้ากว่าที่กำหนดไว้ถึง 35 ปี ดังนั้น ข้อค้นพบนี้ยิ่งย้ำว่าภาคส่วนต่างๆ จะต้องใช้ทุกโอกาสเพื่อเร่งความก้าวหน้าของการพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าหมายที่มีความก้าวหน้าอย่างโดดเด่นของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนับจากข้อมูลปี 2015 คือ “SDG 7” พลังงานสะอาดในราคาที่จ่ายได้ และ “SDG 9” อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน โดยปัจจัยที่ทำให้เกิดความก้าวหน้าอย่างเด่นชัดคือ การเพิ่มการลงทุนระหว่างประเทศในเรื่องพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียน การขยายพื้นที่จ่ายไฟฟ้าให้ไปถึงชนบท การขยายบริการอินเทอร์เน็ตและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุด อย่างไรก็ตาม ความก้าวหน้าที่มีก็ยังก้าวไปได้ช้าเกินกว่าจะบรรลุเป้าหมายในปี 2030

แต่การพัฒนาในบางเป้าหมาย มีแนวโน้ม “ถดถอย” ในเกณฑ์ที่น่าเป็นห่วง โดยมี 2 เป้าหมายที่สวนทางกับการพัฒนาที่ยั่งยืน นั่นคือ “SDG 12” การบริโภคและการผลิตอย่างรับผิดชอบ และ “SDG 13” การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งต้องการการดำเนินการอย่างจริงจังและเร่งด่วน เพื่อภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกจะกลับมามีโอกาสบรรลุเป้า SDGs โดยมีปัจจัยหลักจากปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 35% นับตั้งแต่ปี 2000 และจำนวนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าจากปี 2015 รวมถึง การเพิ่มการลงทุนในพลังงานฟอสซิล ทั้งๆ ที่มีแผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ส่วนเป้าหมายที่มีความก้าวหน้าเล็กน้อยหรือหยุดนิ่ง มี 6 เป้าหมาย ได้แก่ “SDG 4” การศึกษาที่มีคุณภาพและครอบคลุม “SDG 5” ความเท่าเทียมทางเพศ “SDG 6” น้ำสะอาดและการสุขาภิบาล “SDG 8” งานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ “SDG 11” เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน และ “SDG 14” ทรัพยากรทางทะเล

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content