27 มีนาคม 2565 ผลักดัน “อุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก” ขึ้นเป็น “อุทยานธรณีระดับโลก”

ที่มา : https://siamrath.co.th/n/334662

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้บริหารระดับสูง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานอุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก จังหวัดอุบลราชธานี อุทยานธรณีประเทศไทย ลำดับที่ 3

อุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก จังหวัดอุบลราชธานี ครอบคลุมแหล่งมรดกธรณีและแหล่งคุณค่าในพื้นที่ 4 อำเภอ ประกอบด้วย อ.โพธิ์ไทร ศรีเมืองใหม่ โขงเจียม และสิรินธร มีขนาดพื้นที่ 1,994 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น 1.25 ล้านไร่ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณี ได้ประกาศรับรองให้อุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก จังหวัดอุบลราชธานี เป็น “อุทยานธรณีระดับประเทศ” นับเป็นอุทยานธรณีประเทศไทย ลำดับที่ 3 ถัดจากอุทยานธรณีโลกสตูล และอุทยานธรณีโคราช

ความสำคัญและความโดดเด่นทางธรณีวิทยาในระดับนานาชาติ “อุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก” มีแหล่งซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ยุคสุดท้าย ที่มีอายุของไดโนเสาร์อยู่ในยุคที่อ่อนที่สุดในประเทศไทย พบฟอสซิลปลาฉลามน้ำจืด ไฮโบดอนท์ที่เป็นสายพันธุ์ใหม่ของโลกและมีความหลากหลายทางชีวภาพบรรพกาล มีลักษณะธรณีสัณฐานที่โดดเด่น เช่น แหล่งสามพันโบก ที่มีโบกหรือกุมภลักษณ์มากที่สุดในอาเซียน และสามหมื่นรู มีรูของพื้นผิวของหินทรายที่มีความยาวของพื้นที่ที่มีรูมากที่สุดในอาเซียน และมีเขตแม่น้ำสองสี เป็นบริเวณปากแม่น้ำที่เกิดจากลำน้ำมูลและลำน้ำโขงไหลมาบรรจบที่อำเภอโขงเจียม โดยเป็นจุดที่เกิดการแบ่งแยกสีของลำน้ำมูลที่มีสีครามตัดกับลำน้ำโขงสีขุ่น กลายเป็นเขตแม่น้ำสองสี “โขงสีปูน มูลสีคราม”

นอกจากนี้ ยังมีแหล่งธรณีวิทยา และแหล่งคุณค่าอื่นๆ จำนวน 50 แหล่ง แบ่งเป็น แหล่งธรณีวิทยา จำนวน 42 แหล่ง และแหล่งโบราณคดีและวัฒนธรรม จำนวน 8 แห่ง รวมถึงปัจจุบันมีเครือข่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนอุทยานธรณี ไม่น้อยกว่า 11 เครือข่าย อาทิ เช่น Tohsang Cotton Village ผลิตภัณฑ์น้ำฟักข้าวตรานะรี กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าย้อมคราม กลุ่มทอผ้าปากกะหลวง กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านสอง กลุ่มธนาคารปลาบ้านผา เป็นต้น

ด้วยจุดเด่น ของอุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก มีความสำคัญและความโดดเด่นทางธรณีวิทยาในหลายด้านหลายรูปแบบ ทางรัฐบาล โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและอีกหลายภาคส่วน จึงพร้อมผลักดันอุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก ขึ้นเป็นอุทยานธรณีระดับโลก ให้ได้ในอนาคตอันใกล้นี้