27 มีนาคม 2563 แหล่งคาร์บอนที่ซ่อนอยู่ชายฝั่งแถบอาร์กติก

ทีมา: https://www.thairath.co.th/news/foreign/1805036

ในการวิจัยที่เผยแพร่ในวารสาร Nature Communications นำโดยนักเคมีด้านน้ำและนักอุทกวิทยาจากสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลออสติน แห่งมหาวิทยาลัยเท็กซัส ในประเทศสหรัฐอเมริกา นำเสนอหลักฐานที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับแหล่งคาร์บอนที่ซ่อนอยู่บริเวณชายฝั่งแถบอาร์กติกแหล่งคาร์บอนที่สำคัญที่ไม่เคยรู้มาก่อนนี้ สร้างความประหลาดใจแก่นักวิทยาศาสตร์ในการพิจารณาถึงระบบนิเวศชายฝั่งท้องถิ่น และความเกี่ยวพันกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นักวิจัยเผยว่า น้ำบาดาลเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกมีความสำคัญในการขนส่งคาร์บอน และสารอาหารอื่นๆ ไปสู่มหาสมุทร แต่ในแถบอาร์กติกนั้นมีน้ำจำนวนมากเช่นกัน เพียงแต่ติดอยู่ในน้ำแข็ง ซึ่งบทบาทของมันก็ยังไม่ชัดเจนนัก ส่วนที่น่าประหลาดใจก็ตรงที่นักวิจัยได้รู้ว่าน้ำใต้ดินอาจมีส่วนช่วยในการสลายตัวของสารอินทรีย์ในทะเลอลาสกา โบฟอร์ต และปริมาณคาร์บอนอินทรีย์ที่เคลื่อนย้ายได้จากน้ำใต้ดินมีมากถึงร้อยละ 70 ทีมวิจัยมองว่า ต้องเริ่มคิดต่างกันเกี่ยวกับน้ำใต้ดิน เพราะน้ำที่ไหลจากแม่น้ำไปสู่มหาสมุทร อาร์กติกนั้นไม่เลวเลย พบว่า คาร์บอนอินทรีย์ที่ละลายในน้ำใต้ดินนั้นเป็นแหล่งเชื้อเพลิงและพลังงานใหม่สำหรับการหมุนเวียนของสารอาหาร ในระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอาร์กติกทั้งในปัจจุบันและอนาคตเมื่อสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง