27 มีนาคม 2563 ฝุ่น PM 2.5 ภาคเหนือตอนบนยังวิกฤต

ที่มา: https://news.thaipbs.or.th/content/290296

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาเฉพาะทางแห่งอาเซียน (ASMC) รายงานสถานการณ์หมอกควันในภูมิภาคอาเซียนพบว่า มีหมอกควันปานกลางปกคลุมภาคเหนือ ภาคอีสานตอนบน และภาคกลาง รวมถึงมีหมอกควันหนาแน่นปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบน และด้านตะวันตกของประเทศไทย และยังตรวจพบจุดความร้อน (Hotspots) จำนวนมากบริเวณภาคเหนือ และพื้นที่ใกล้เคียง กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 บริเวณภาคเหนือ พบ 12 จังหวัด มีปริมาณฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน วัดได้ระหว่าง 52 – 190 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พื้นที่ที่มีฝุ่น PM 2.5 มากที่สุดคือ ต. เวียงพางคำ อ. แม่สาย จ. เชียงราย และ ต. เมืองคอง อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่ 190 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร รองลงมาคือ ต. จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 121 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ข้อมูลของ คพ. ระบุว่า เฉพาะเดือน มี.ค. 2563 ที่ ต. เวียงพางคำ อ. แม่สาย จ. เชียงราย และ ต. จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน มีปริมาณฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน 26 วันติดต่อกัน โดยเฉพาะที่ อ. แม่สาย จ. เชียงราย มีคุณภาพอากาศในระดับสีแดง หรือ มีผลกระทบต่อสุขภาพ 20 วันติดต่อกัน ด้านกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า ภาคเหนือตอนบนอากาศยังลอยตัวขึ้นได้ไม่ดีในช่วงเช้า ทำให้เกิดการสะสมฝุ่นละอองและหมอกควันมาก ส่วนมากทางตอนบนของภาค