27 มีนาคม 2563 จิสด้า ใช้ดาวเทียมติดตามพื้นที่เกิดไฟไหม้ป่า จ. เชียงใหม่ พบเสียหายหลายจุดบริเวณเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200327095429282

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA (จิสด้า) ใช้ดาวเทียม Sentinel-2  ติดตามสถานการณ์ไฟป่าบริเวณ จ. เชียงใหม่ ชี้ให้เห็นพื้นที่เสียหายจากไฟป่าเป็นบริเวณกว้าง และแนวไฟกระจายหลายจุด ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย จ. เชียงใหม่ หลายพื้นที่ทิ้งร่องรอยความเสียหายเป็นบริเวณกว้างประมาณ 350 ไร่ และหลายพื้นที่ยังคงเกิดการเผาไหม้อยู่ประมาณ 3,750 ไร่ ทั้งนี้ ข้อมูลจุดความร้อน (Hotspot) จากดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIRS เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2563 ยังแสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวการเผาไหม้ในพื้นที่อย่างชัดเจน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบในพื้นที่จริงร่วมกับจังหวัด เพื่อนำไปสู่การวางแผนฟื้นฟู ป้องกัน และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป