27 มิถุนายน 2565 ชัชชาติ ตรวจโรงขยะหนองแขม เล็งสร้างเตาเผาขยะเพิ่ม ย้ำห้ามเอื้อเอกชน

ที่มา : https://www.prachachat.net/general/news-964053

วันที่ 26 มิถุนายน 2565 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังตรวจโรงกำจัดขยะหนองแขมว่าได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านบริเวณโดยรอบโรงกำจัดขยะหนองแขมว่าได้รับผลกระทบจากปัญหากลิ่นขยะ สำหรับโรงกำจัดขยะหนองแขมมีการกำจัดขยะ 2 แบบ แบ่งเป็นโรงกำจัดขยะโดยการเผา ประมาณวันละ 500 ตัน ส่วนที่เหลืออีก 3,000 ตัน นำไปฝังกลบที่กำแพงแสน การใช้วิธีฝังกลบในอนาคตอาจไม่ยั่งยืน ทั้งเรื่องการขนส่ง และมลพิษที่เกิดจากการขนส่งออกไปหลุมฝังกลบ อนาคตอาจจะสร้างเตาเผาที่นี่ นายชัชชาติได้กำชับสำนักสิ่งแวดล้อมต้องดูแลใน 2 มิติ คือ 1. เรื่องค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ สัญญาระยะยาว 20 ปี ต้องดูแลให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดไม่เอื้อประโยชน์ให้เอกชน และ 2. เรื่องมลภาวะสิ่งแวดล้อม การสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้ประชาชน ต้องตรวจสอบอีกครั้งว่าเป็นอย่างไร