27 มิถุนายน 2564 อุณหภูมิน้ำทะเลภาคตะวันออกอุ่น ห่วง “ปะการังฟอกขาว”

ที่มา : https://news.thaipbs.or.th/content/305543

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) รายงานว่า ทีมนักดำน้ำทช. ติดตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ำทะเลโดยใช้อุปกรณ์วัดอุณหภูมิน้ำทะเล บริเวณสถานีสำรวจท่าเรือเกาะมันใน และอ่าวต้นเลียบ เกาะมันใน อ.แกลง จ.ระยอง พบว่า อุณหภูมิของน้ำทะเลทั้ง 2 จุด มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำกว่า 31 องศาเซลเซียส

โดยอุณหภูมิเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 4 มิ.ย.ที่ผ่านมา เนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทั้งนี้ ผลที่ได้สอดคล้องกับข้อมูลภาพจากดาวเทียม ที่แสดงแนวโน้มอุณหภูมิของน้ำทะเลและการแจ้งเตือนปะการังฟอกขาว (NOAA Satellite and Information Service, Coral Reef Watch) พื้นที่บริเวณชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกของประเทศไทย อยู่ในระดับการเตือนที่ 1 หรือ “watch”  จึงควรเฝ้าระวังปะการังฟอกขาวบริเวณเกาะมันใน ในอีก 1-4  สัปดาห์ข้างหน้า