27 มิถุนายน 2564 ยูเนสโก ส่งสัญญาณลดเกรด! แนวปะการัง Great Barrier Reef มรดกโลกอยู่ใน “ภาวะอันตราย”

ที่มา : https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9640000061968

‘ยูเนสโก’ เร่งทางการออสเตรเลียแก้ไขปัญหาแนวปะการังเกรตแบร์ริเออร์รีฟ (Great Barrier Reef) หลังเกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวครั้งใหญ่ถึง 3 ครั้งในเวลาไม่ถึง 10 ปี ทั้งพบว่าปะการังหายไปแล้วกว่าครึ่งในช่วง 25 ปี จึงต้องลุ้นมติคณะกรรมการมรดกโลก

คณะกรรมการมรดกโลกประกอบด้วยตัวแทนจาก 21 ประเทศ ได้ประชุมกันภายใต้องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ระบุว่า ประเทศนี้ไม่ได้ดำเนินการมากพอที่จะปกป้องแนวปะการังที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนื่องจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)

“สรุปได้ว่าแม้รัฐภาคีจะประสบความสำเร็จในเชิงบวกมากมาย แต่ความคืบหน้ายังไม่เพียงพอในการบรรลุเป้าหมายสำคัญของแผนแนวปะการังปี 2050 แผนดังกล่าวต้องการคำมั่นที่เข้มแข็งและชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรับมือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเร่งด่วน แต่ยังรวมถึงการเร่งปรับปรุงคุณภาพน้ำและมาตรการจัดการที่ดินด้วย ผลกระทบอย่างกว้างขวางจากเหตุการณ์การฟอกสีปะการังที่ต่อเนื่องกันทำให้เกิดความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับอนาคตของมรดกโลกแห่งนี้”