27 มิถุนายน 2563 มลพิษทางอากาศกลับมาอีกครั้งหลังหลายเมืองคลายล็อกดาวน์

ที่มา : https://www.posttoday.com/world/627017

หลายเมืองใหญ่ในยุโรปเริ่มกลับมาเผชิญปัญหามลพิษทางอากาศอย่างหนักหน่วงอีกครั้ง หลังจากรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์

การล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสส่งผลทางอ้อมให้มลพิษทางอากาศในหลายเมืองลดลง ทว่า หลังจากรัฐบาลเริ่มผ่อนคลายมาตรการนับตั้งแต่เดือนที่แล้ว ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในหลายเมืองกลับมาสูงขึ้นอีกครั้งจนเกือบเท่ากับช่วงก่อน Covid-19 ระบาด

ศูนย์วิจัยด้านพลังงานและอากาศสะอาด (CREA) ตรวจวัดคุณภาพอากาศในเมืองใหญ่ของยุโรปที่มีประชากรอาศัยอยู่เกิน 1 ล้านคนขึ้นไปจำนวน 27 เมือง โดยการเปรียบเทียบระดับความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์หลังคลายล็อกดาวน์ และช่วงเวลาเดียวกันของปี 2017-2019

CREA พบว่า กรุงปารีสของฝรั่งเศสมีระดับไนโตรเจนไดออกไซด์เข้มข้นที่สุด ส่วนกรุงบูดาเปสต์ของฮังการีและกรุงออสโลของนอร์เวย์พบก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นมากกว่าช่วงก่อนเกิดโรค Covid-19

นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายเมืองที่ประสบปัญหาเดียวกัน อาทิ  กรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียม เมืองมิลานของอิตาลี กรุงบูคาเรสต์ของโรมาเนีย และกรุงลอนดอนของอังกฤษที่ความเข้มข้นของไนโตรเจนไดออกไซด์เพิ่มขึ้น 34%

ทั้งนี้ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เกิดจากการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ ส่งผลเสียต่อระบบทางเดินหายใจและก่อให้เกิดอาการอักเสบในอวัยวะต่างๆ