27 มิถุนายน 2563 “ผาหัวสิงห์”ภูทับเบิกถูกร้องปลูกสิ่งก่อสร้างใหม่ไม่ขออนุญาต

ที่มา : https://www.posttoday.com/social/local/627037

พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน.นำหน่วยงานเกี่ยวข้อง ร่วมตรวจสอบพื้นที่-สิ่งปลูกสร้าง บริเวณผาหัวสิงห์ หมู่ 8 ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า จ.เพชบูรณ์ เนื่องจากได้รับการร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างขึ้นใหม่ในเป็นพื้นที่ป่า และพบบ้านคอนกรีต 2 ชั้น 1 หลัง บ้านกระโจม 5 หลัง ห้องน้ำห้องสุขา 4 หลัง และปรับพื้นที่เป็นลานกางเต็นท์

ผลการตรวจสอบไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน และไม่มีการสำรวจการถือครองที่ดินป่าไม้ เนื่องจากไม่ได้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ เป็นพื้นที่ในเขตป่าตาม พ.รบ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 พื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1A เมื่อตรวจสอบจากภาพถ่ายทางอากาศปี 2545 มีร่องรอยทำประโยชน์ แต่ผู้ครอบครองมิได้ขออนุญาตก่อสร้างตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 คณะเจ้าหน้าที่มีความเห็นให้ นปพ.หล่มสัก รวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องส่งให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

ด้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ให้มูลว่า เป็นพื้นที่ครอบครองของราษฎร 3 ราย ได้แก่ นายวีระพจน์ รักษ์มณี ราว 5 ไร่ นายกัวเน้ง แซ่ท่อ ราว 3 ไร่ และราษฏรบ้านวังบาลไม่ทราบชื่อ ราว 2 ไร่ โดยพื้นที่ครอบครองของนายวีรพจน์ และนายกัวเน้ง เป็นที่ดินมรดกตกทอดจากพ่อตาและบิดา ส่วนที่ดินครอบครองของราษฎรบ้านวังบาลเนื้อที่ 2 ไร่ ไม่ทราบชื่อเจ้าของ ถูกครอบครองพื้นที่มาประมาณ 6 ปี สร้างบ้านกระโจมขนาดเล็ก 1 หลัง ห้องน้ำ-ห้องสุขา 2 หลัง และลานกางเต็นท์ ในลักษณะของชาวบ้านทั่วไปที่มีรายได้น้อย ซึ่งได้รับการผ่อนปรนตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 30 มิถุนายน 2541 และวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561