27 มิถุนายน 2563 “นิโรธ” ลุยแก้ภัยแล้ง ขยายแหล่งเก็บน้ำดิบ บรรเทาความเดือดร้อน ปชช.

ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/local/north/1877443

นายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค์ เขต 6 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) มอบหมายให้คณะทำงานลงพื้นที่สำรวจความคืบหน้าในการขุดลอกบึงหล่ม อ.ลาดยาว จ.นครสรรค์ ภายหลังจากที่ได้ดำเนินการขุดลอกไปแล้วก่อนหน้านี้ เพื่อขยายแหล่งเก็บนํ้าดิบ นำไปทําประปาให้กับพี่น้องชาว อ.ลาดยาว

โดยระบุว่า บึงหล่มเป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ ซึ่งนอกจากเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดแล้ว ยังเป็นแหล่งน้ำกิน-นํ้าใช้ที่สำคัญของชาว อ.ลาดยาว จนถึงทุกวันนี้ โดยมั่นใจว่าหากดำเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องน้ำ ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแน่นอน

อย่างไรก็ตาม ปัญหาเรื่องน้ำในพื้นที่ ถือเป็นปัญหาสำคัญของประชาชนในพื้นที่ ที่จะต้องให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน ทั้งนี้ยังเป็นไปตามนโยบายของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานนะประธานยุทธศาสตร์พรรค และผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ที่ให้ ส.ส.ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชน