27 มิถุนายน 2563 ก.ค. นี้เตรียมเปิดตัว “สภาลมหายใจภาคเหนือ” สู้ฝุ่นควันพิษ

ที่มา : https://siamrath.co.th/n/165677

เพจสภาลมหายใจเชียงใหม่ ซึ่งเป็นองค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและได้รณรงค์แก้ปัญหาฝุ่นควันพิษในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะปัญหาไฟป่าในช่วงปีนี้ถือว่ารุนแรงที่สุดในรอบกว่า 30 ปี ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กระบุ กำหนดเปิดตัวสภาลมหายใจภาคเหนือกรกฎาคมนี้ #ผลักวาระเร่งด่วนกฎหมายอากาศสะอาด

โดยเมื่อวันที่ 26 มิ.ย.ที่ผ่านมา ตัวแทนสภาลมหายใจเชียงใหม่ และ เตือนใจ ดีเทศน์ อดีต ส.ว.เชียงราย และ กก.สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมหารือ ความร่วมมือระหว่างภาคประชาชนเพื่อแก้ปัญหามลพิษฝุ่นควัน ผ่านระบบ zoom ทั้งได้เชิญ ส.ว. คำนูณ สิทธิสมาน ประธานอนุกรรมาธิการศึกษาเสนอแนะการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำด้านเศรษฐกิจ วุฒิสภา ซึ่งเพิ่งจะประชุมหารือการแก้ปัญหานี้ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ที่ประชุมมีความเห็นดังนี้
1. สนับสนุนการดำเนินงานในโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับการผลักดันวาระ ‘อากาศสะอาด’ ของสภาหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2. สนับสนุนการรณรงค์ให้ประชาชนเข้าชื่อกันเสนอร่าง พ.ร.บ. การบริหารจัดการเพื่ออากาศ พ.ศ. ….
3. ผลักดันการผลักดันวาระ ‘อากาศสะอาด’ ให้เป็นหนึ่งในประเด็นการปฏิรูปใหญ่ ตามแผนการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศที่คณะรัฐมนตรีกำลังดำเนินการอยู่ขณะนี้
4. ผลักดันให้คณะรัฐมนตรียกร่าง พ.ร.บ. บริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ. … เสนอต่อรัฐสภาในฐานะร่างกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญมาตรา 270 โดยให้มอบหมายให้คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วนเป็นผู้ยกร่างในเบื้องต้น

ทั้งนี้ ในที่ประชุมหารือว่า ช่วงเวลา 90 วันจากนี้ เป็นช่วงที่ควรจะเร่งรณรงค์ผลักดันให้ รัฐบาลแสดงเจตนารมณ์ทางการเมือง หรือ Political Will ให้ทุ่มเทเพื่อแก้ปัญหามลพิษฝุ่นควันอย่างจริงจัง โดยสะท้อนผ่าน นโยบายรูปธรรม และกฏหมายอากาศสะอาด โดยจะมีการประกาศเปิดตัวสภาลมหายใจภาคเหนือ ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ โดยจะประกอบด้วยบุคคล ผู้ทรงคุณวุฒิและประชาชนภาคเหนือที่เห็นพ้องกัน โดยมีมติให้ เตือนใจ ดีเทศน์ เป็นประธานสภาลมหายใจภาคเหนือ ชุดที่ 1 และมีคุณวิทยา ครองทรัพย์ จากกกร.เชียงใหม่ เป็นเลขาธิการประสานงาน

การรณรงค์เพื่อผลักดันกฎหมายอากาศสะอาดของประชาชน จะสอดคล้องกับการยื่นเสนอร่างกฎหมายโดยสภาหอการค้าไทย ที่อยู่ระหว่างการเสนอรายชื่อประชาชนสนับสนุนร่าง พร้อมๆ กับการจะเร่งรัดให้รัฐบาลประกาศแผนงานแก้ปัญหาของปี 2564 โดยเร็วที่สุด ให้หน่วยงานในพื้นที่สามารถเริ่มทำงานได้ทันที