27 มกราคม 2565 พบสัตว์ชนิดใหม่ 224 ชนิดบริเวณลุ่มน้ำโขง รวมถึงกะท่างน้ำดอยภูคาของไทย

ที่มา:

https://www.naewna.com/inter/631359

กองทุนสัตว์ป่าโลกสากล หรือ WWF เผยรายงานพบชนิดพันธุ์สิ่งมีชีวิตที่ค้นพบใหม่ในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงเมื่อปี 2563 จำนวน 224 รายการ รวมถึงกะท่างน้ำดอยภูเคา ในประเทศไทยด้วย แม้สิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะเผชิญกับภัยคุกคามรุนแรงต่อการสูญเสียที่อยู่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าว รายงานขององค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล หรือ WWF  ระบุว่า รายชื่อสิ่งมีชีวิตทั้งพืช และสัตว์สายพันธุ์ใหม่ 224 ชนิดที่ได้รับการค้นพบในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงเมื่อปี พ.ศ. 2563 เช่น จิ้งจกนิ้วยาวสายพันธุ์ใหม่  (rock gecko) ในประเทศไทย หรือกะท่างน้ำดอยภูคา ใน จ.น่าน เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในวงศ์กระท่างน้ำ หรือซาลาแมนเดอร์ ถือว่าเป็นกะท่างพันธุ์ใหม่ของโลก นอกจากนี้ ยังมีหม่อนสายพันธุ์ใหม่ในเวียดนาม และ กบหัวใหญ่ในลาวและกัมพูชา ที่ถูกคุกคามจากปัญหาตัดไม้ทำลายป่า ตามผลการศึกษาวิจัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ในกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม และไทย แสดงถึงความหลายหลายทางชีวภาพที่โดดเด่น และมีสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มากมายจากการทำลายป่าไม้ โรคภัยจากมนุษย์ และการล่าสัตว์ผิดกฎหมาย  ทั้งยังเป็นข้อบ่งชี้ถึงการปรับตัวของธรรมชาติในการเอาชีวิตรอดในแหล่งที่อยู่ตามระบบนิเวศที่เสื่อมโทรมและถูกทำลาย องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล หรือ WWF  รวบรวมจำนวนสัตว์และพืชสายพันธุ์ใหม่ที่ค้นพบทั้งหมดในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงจำนวนมากกว่า 2,500 ชนิดพันธุ์มาตั้งแต่ปี 2540 หัวหน้าฝ่ายสัตว์ป่าและอาชญากรรมต่อสัตว์ป่าขององค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลกล่าวว่า สิ่งมีชีวิตสายพันธุ์เหล่านี้เป็นผลิตผลจากความพิเศษ และสวยงามจากการวิวัฒนาการหลายล้านปี แต่กลับต้องเผชิญกับภัยคุกคามที่เพิ่มมากขึ้นจนทำให้มีหลายสายพันธุ์ที่ต้องสูญพันธุ์ก่อนได้รับการนำมาศึกษา ขณะที่รายงานของสหประชาชาติเมื่อปีที่แล้วระบุว่า การลักลอบค้าสัตว์และพืชป่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลับคืนมาใหม่อีกแล้ว หลังจากหยุดชะงักไปพักหนึ่งเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ทำให้ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคนี้ปิดพรมแดนและเข้มงวดการตรวจตรา