27 มกราคม 2565 จีนพบแหล่งน้ำมัน-ก๊าซแห่งใหม่ คาดกักเก็บสำรอง 100 ล้านตัน

ที่มา: https://www.khaosod.co.th/around-the-world-news/news_6855844

ซิโนเปก (Sinopec) ผู้กลั่นน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของประเทศจีนเปิดเผยการค้นพบแหล่งน้ำมันและก๊าซแห่งใหม่ ซึ่งมีปริมาณสำรองประมาณ 100 ล้านตันในแอ่งทาริม เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ซิโนเปกคาดการณ์ว่า แหล่งทรัพยากรดังกล่าวในบ่อน้ำมันและก๊าซซุ่นเป่ย (Shunbei) ของบริษัทจะสามารถจัดหาน้ำมันคอนเดนเสท (condensate oil) ปริมาณ 88 ล้านตัน และก๊าซธรรมชาติ 2.9 แสนล้านลูกบาศก์เมตร ด้านนักวิเคราะห์ระบุว่า การค้นพบครั้งนี้จะช่วยปรับปรุงอุปทานพลังงานของจีน และรับประกันความมั่นคงด้านพลังงานของชาติ

ทั้งนี้ แอ่งทาริมในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ เป็นแหล่งน้ำมันสำคัญของจีน และเป็นแหล่งน้ำมันที่สำรวจได้ยากที่สุด เนื่องจากสภาพแวดล้อมบนดินที่ยากลำบาก และสภาพใต้ดินอันสลับซับซ้อน โดยมีน้ำมันและก๊าซสำรองในใต้ดินที่ความลึกเฉลี่ยกว่า 7,300 ม.