27 มกราคม 2564 ชาวขอนแก่นเดือดร้อนหนัก ประสบปัญหา PM 2.5 จากการเผาขยะ

ที่มา: https://siamrath.co.th /n/215044

ชาวบ้านในพื้นที่ประสบปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก พระครูสุตะ ศาสนการ เจ้าอาวาสวัดพุทธเกษม ต. หนองกุง อ. น้ำพอง จ. ขอนแก่น พาไปดูโรงอาหารที่พระสงฆ์ สามเณร และนักเรียนในวัดพุทธเกษมจำนวนกว่า ๓๐๐ คนใช้เป็นสถานที่ฉัน และรับประทานอาหาร แต่ต้องปิด เนื่องจากปัญหาฝุ่นละอองจากการเผาขยะ จากสถานที่ทิ้งขยะของเทศบาลที่อยู่ห่างออกไปประมาณ ๒๐๐ ม. ทำให้เกิดฝุ่นละออง และมีแมลงวันจำนวนมากส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ ต้องย้ายไปฉันอาหารที่กฏิ นักเรียนก็ใช้วิธีรับระทานอาหารในห้อง เคยร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

นายวีระศักดิ์ บุษราคัม ผู้ใหญ่บ้านบ้านกุดกว้าง ต. หนองกุง อ. น้ำพอง จ. ขอนแก่นกล่าวว่า อ. น้ำพองได้รับผลกระทบจากฝุ่นละออง โดยเฉพาะบ้านกุดกว้าง หมู่ ๘ ช่วงแรกเกิดจากการเผาอ้อย เนื่องจากเป็นที่ตั้งของโรงงานน้ำตาล มีเกษตรกรปลูกอ้อยจำนวนมาก ต่อมามีการรณรงค์ให้งดเผา ทำให้เกิดฝุ่นละอองลดลง แต่ช่วงนี้เกิดปัญหาจากฝุ่นละอองขนาดเล็กคาดว่า เกิดจากฝุ่นขี้เถ้าจากโรงไฟฟ้าของโรงงานน้ำตาล และการเผากากอ้อย แม้ทางโรงงานจะแก้ปัญหาแล้ว แต่ยังเกิดผลกระทบในพื้นที่ ปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่ อ. น้ำพองเกิดจากหลายสาเหตุ ทั้งการเผาตอซังข้าว เผาอ้อย และการเผาขยะ