27 มกราคม 2564 กทม. ไม่พบค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เกินมาตรฐาน คุณภาพอากาศดีมาก

ที่มา:

https://www.mgronline.com/qol/detail/9640000008175

ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM 2.5) ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร ประจำวันพุธที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๐๐ น. ค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง ตรวจวัดได้ ๒๐ – ๔๘ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พบไม่เกินมาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด (มาตรฐานไม่เกิน ๕๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ดัชนีคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานคร: ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพอากาศดี คำแนะนำ: คุณภาพอากาศดีมาก – ดี: สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวได้ตามปกติ คุณภาพอากาศปานกลาง: ประชาชนทั่วไปสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้ง