27 มกราคม 2563 โคราชแล้งหนัก กลางอ่างเก็บน้ำแห้ง ทำถนนลูกรังโผล่

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_584788/

ภัยแล้งใน จ. นครราชสีมาวิกฤติหนัก ล่าสุดพบว่า ปริมาณน้ำภายในอ่างเก็บน้ำห้วยบง ต. ประสุข อ. ชุมพวง จ. นครราชสีมา มีพื้นที่ 6,958 ไร่ สามารถเก็บกักน้ำได้ 14 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันปริมาณน้ำแห้งขอด เหลือไม่ถึงร้อยละ 10 ของความจุกักเก็บ จนเกษตรกรยังสามารถนำโคกระบือลงไปเลี้ยงภายในอ่างเก็บน้ำได้ ส่งผลทำให้ชาวบ้านใน  2 หมู่บ้าน 200 หลังคาเรือน ได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำใช้อุปโภคบริโภค เนื่องจากระดับน้ำภายในอ่างเก็บน้ำต่ำมาก ทางเจ้าหน้าที่จัดสรรน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยบง จึงไม่สามารถเปิดน้ำให้ชาวบ้านสูบดึงไปผลิตประปาหมู่บ้าน หรือใช้สอยใดใดได้

ทั้งนี้ อ่างเก็บน้ำห้วยบง ต. ประสุข อ. ชุมพวง เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ส่งน้ำให้กับเกษตรกรใน ต. ประสุข เพื่อใช้ทำการเกษตร จำนวน 5,000 ไร่ และส่งน้ำให้กับสระน้ำในหมู่บ้าน อีก 2 หมู่บ้าน เพื่อใช้ผลิตน้ำประปา แต่ในปัจจุบันนี้ปริมาณน้ำแห้งลงเกือบหมด ไม่สามารถส่งน้ำเพื่อใช้ผลิตน้ำประปาได้ ส่งผลกระทบกับชาวบ้านท้ายอ่างเก็บน้ำเริ่มจะขาดแคลนน้ำใช้ หากภายในเดือนหน้าไม่มีฝนตกลงมาเติมอ่างเก็บน้ำ จะส่งผลกระทบอย่างหนักกับชาวบ้านในพื้นที่ต้องขาดแคลนน้ำใช้