27 มกราคม 2563 จ. ลำปาง พบ pm2.5 เกินมาตรฐาน คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ แนะประชาชนดูแลสุขภาพ

ที่มา: https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200127100200650

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จ.ลำปาง รายงานสถานการณ์ และผลการตำเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน จ. ลำปาง ประจำวันที่ 27 มกราคม 2563 โดยสภาพอากาศในพื้นที่ จ. ลำปาง มีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิสูงสุด 34 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 12 องศาเซลเซียส 

เวลา 07.00 น. ที่สถานีตรวจวัดสภาพอากาศสถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง ตรวจพบ pm2.5 เท่ากับ 140 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านสบป้าด ตรวจพบ pm2.5 เท่ากับ 92 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านท่าสี ตรวจพบ pm2.5 เท่ากับ 217 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และที่การประปาส่วนภูมิภาคแม่เมาะ ตรวจพบ pm2.5 เท่ากับ 132 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งทุกสถานีคุณภาพอากาศ มีผลกระทบต่อสุขภาพขอให้ประชาชนทั่วไปควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง 

หากมีความจำเป็น สำหรับกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ และหลอดเลือด โรคภูมิแพ้ โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เด็กและคนชรา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจลำบาก ตาอักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรปรึกษาแพทย์ ขอความร่วมมืองดการเผาทุกพื้นที่ เพื่อไม่ให้เป็นการสะสมเพิ่มปริมาณฝุ่นควันให้เกินค่ามาตรฐาน และสามารถแจ้งเหตุไฟป่าได้ที่ ศูนย์รับแจ้งเหตุไฟป้าและหมอกควันจังหวัดลำปาง หมายเลขโทรศัพท์ 0 5426 5072-3

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content