27 มกราคม 2563 คนกรุงเฮ! ฝุ่น PM2.5 ไม่เกินค่ามาตรฐานทุกพื้นที่

ที่มา: https://www.innnews.co.th/social/news_584671/

ศูนย์ประสานงาน และแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองประจำวัน วันที่ 27 ม.ค. 63 โดยสรุปผลการตรวจวัด PM2.5 ระหว่างเวลา 05.00 – 07.00 น. สามารถ ตรวจวัดได้ 10 – 29 มคก./ลบ.ม. โดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 18 มคก./ลบ.ม. ถือว่าอยู่ในระดับดี จำนวน 2 เขต และอยู่ในระดับดีมาก จำนวน 35 เขต เบื้องต้นพบค่า PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกสถานีที่มีการตรวจวัด อย่างไรก็ตาม แม้สถานการณ์จะดีขึ้น แต่เจ้าหน้าที่ยังระดมกำลังฉีดพ่นละอองน้ำตามจุดต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง