27 พฤษภาคม 2564 แม่น้ำยมแห้งขอดนาน ๖ เดือน

ที่มา: https://www.nationtv.tv/main/content/378824917

ถึงแม้จะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ สถานการณ์น้ำยังมีปริมาณน้อย โดยเฉพาะแม่น้ำยมตอนบนที่ไหลผ่านบริเวณบ้านใหม่ ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร ปริมาณน้ำในแม่น้ำยมซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักที่ไหลผ่าน ๔ อำเภอ ของ จ.พิจิตรแห้งจนเห็นผืนทรายในท้องแม่น้ำยม ถึงแม้จะเข้าสู่ฤดูฝน แต่ปริมาณฝนที่ตกลงมาน้อยมาก มีเพียงแอ่งน้ำขนาดเล็ก แม่น้ำยมขาดน้ำต่อเนื่องมากว่า ๖ เดือน แม่น้ำยมที่ไหลผ่าน ๔ อำเภอ คือ อ.สามง่าม โพธิ์ประทับช้าง บึงนาราง และโพทะเล ยังขาดน้ำ ขณะที่เกษตรกรในพื้นที่ริมฝั่งของแม่น้ำยมยังไม่สามารถใช้น้ำในแม่น้ำยมได้ เนื่องจากไม่มีน้ำให้สูบจากแม่น้ำยม ต้องอาศัยน้ำบาดาลใต้ดินมาใช้ทำการเกษตร