27 พฤศจิกายน 2565 อุ้มผาง : ทางไกล และเขตสงวนความหลากหลายทางชีวภาพ / วีระศักดิ์ โควสุรัตน์

ที่มา : https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9650000111599

        ถ้ามีใครถามว่า อำเภออะไรที่อยู่ไกลศาลากลางจังหวัดมากที่สุด คงมีน้อยคนจะทราบว่า อุ้มผางเป็นที่หนึ่งเลยครับ

        นายอำเภออุ้มผางจะต้องใช้เวลาขับรถผ่านทางคดเคี้ยวในเทือกเขาถนนธงชัยไปให้ถึงศาลากลางจังหวัดที่อำเภอเมือง จังหวัดตาก ใช้เวลาราว 6 ชั่วโมง!! โดยต้องเผอิญไม่มีใครต้อนฝูงสัตว์มาขวางทาง
นะครับ อีกความเป็นที่สุดก็คงเป็นขนาดของพื้นที่ดินอำเภอ ที่เป็นแชมป์ของประเทศไทยอีกเช่นกัน
เพราะพื้นที่อำเภออุ้มผางมีขนาดใหญ่ที่สุดเมื่อเทียบกับอำเภอใดๆ ในไทย ถ้าถามเล่นๆ เป็นความรู้รอบตัวแล้วจบ ก็คงผ่านไป แต่ผมสะกิดใจว่า แล้วข้อเท็จจริงนี้บอกใบ้อะไรเราอีก และจะควรคิดแก้ไขปรับปรุงอย่างไรได้หรือไม่

          ในฐานะที่ผมเป็นประธานอนุกรรมาธิการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ของวุฒิสภา เราจึงอยากไปสำรวจอุ้มผาง เพราะเป็นต้นทางของแม่น้ำสำคัญ เป็นแหล่งรวมทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายต่างๆ และถ้ามีปัญญาก็จะสังเกตปัญหาต่างๆ และอาจได้ช่วยชาวบ้านบริหารขยะที่ค้างคาอยู่ในที่ต่างๆ เท่าที่ยังพอจะทำได้

          อุ้มผางเป็นมากกว่าป่าต้นน้ำ แต่เป็นธนาคารของความหลากหลายทางชีวภาพที่หายากที่สุดอีกแหล่งของโลก มีการค้นพบพันธุ์พืชและสัตว์ที่ยังไม่เคยถูกบันทึกพบมาก่อน หรือเข้าใจว่าสูญพันธุ์ไปแล้วจากโลก ที่ป่าแห่งนี้อยู่เรื่อยๆ ที่นี่จึงเป็นของมีค่ายิ่ง เพราะตำหรับยาและสารธรรมชาติตลอดจนวงจรสิ่งมีชีวิตบางชนิดในนี้นั่นแหละ ที่อาจถูกสืบค้นวิจัยกลายเป็นเวชภัณฑ์ระดับโลก