27 พฤศจิกายน 2564 ตรวจ จับ ปรับจริง ห้ามใช้รถควันดำในโคราช

ที่มา : https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3061127

จังหวัดนครราชสีมา ได้จัด Kick Off กิจกรรม “รัฐเข้มตรวจจับ ปรับจริง-ห้ามใช้รถควันดำ” เพื่อลดฝุ่นละออง PM2.5 ตรวจจับควันดำจากรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซล ณ บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา

ผลการตรวจวัดควันดำจากรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 58 คัน พบว่าเป็นรถยนต์ตาม พ.ร.บ.ขนส่งทางบกฯ จำนวน 35 คัน พบค่าควันดำเกินมาตรฐาน 7 คัน พ่นสัญลักษณ์ห้ามใช้รถยนต์ จำนวน 1 คัน ออกคำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไข จำนวน 6 คัน และรถยนต์ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 จำนวน 23 คัน พบค่าควันดำเกินมาตรฐาน 6 คัน พนักงานเจ้าหน้าที่ออกคำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไข และติดสติ๊กเกอร์ห้ามใช้รถยนต์ชั่วคราว จำนวน 6 ค้น ทั้งนี้ คพ.โดย สสภ.11ได้กำหนดแผนการตั้งจุดตรวจวัดควันดำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) อย่างต่อเนื่องตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงเดือนมีนาคม 2565