27 พฤศจิกายน 2563 พบเสือลายเมฆครั้งแรกในรอบ ๒๐ ปี แถบป่าเทือกเขาพนมดงรัก

ที่มา:

https://news.thaipbs.or.th/content/298704

นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร​ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ เปิดเผยว่า​ เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย. ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนสำรวจและติดตามความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก ต. บักดอง อ. ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ เก็บกล้องดักถ่ายที่ติดตั้งไว้ระหว่างวันที่ ๑ – ๒๔ พ.ย. ๖๓ พบสัตว์ป่าที่สำคัญปรากฎในกล้องดักถ่าย อาทิ เสือลายเมฆ กวาง เนื้อทราย​ เก้ง​ หมูหริ่ง แมวดาว หมาใน​ หมาจิ้งจอก นกโกโรโกโส และนกยางลายเสือ​ เป็นต้น สัตว์ป่าที่พบเป็นชนิดใหม่ ๑ ชนิด คือ เสือลายเมฆ พบบริเวณเส้นทางเข้าทุ่งกบาลกะไบ ซึ่งทุ่งกบาลกะไบในปัจจุบันตั้งแต่มีการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ สัตว์ป่าที่ปล่อยได้รับการดูแล โดยจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งน้ำ แหล่งอาหารที่เพียงพอแก่สัตว์ป่า นำไปสู่การแพร่พันธุ์ตามธรรมชาติ และสัตว์ป่าเพิ่มจำนวนมากขึ้น เริ่มจากสัตว์ผู้ล่าขนาดเล็ก อาทิ หมาใน หมาจิ้งจอก แมวดาว เข้ามาอาศัยในพื้นที่เพื่อล่าสัตว์ที่อ่อนแอเป็นอาหาร จนกระทั่งพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรักพบเสือลายเมฆ ซึ่งเป็นสัตว์ผู้ล่าขนาดกลางเข้ามาอาศัยในพื้นที่ นอกจากนี้ ทำให้พิสูจน์ได้ว่า โครงการปล่อยสัตว์ป่า คืนวนาเพื่อป่าสมบูรณ์ ประกอบกับการลาดตระเวนเชิงคุณภาพที่กำชับให้เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนอย่างเข้มข้นมาโดยตลอด ช่วยให้สัตว์ป่าเหล่านี้รอดพ้นจากภัยคุกคาม และมีความหลากหลายทางสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอีกครั้ง