27 พฤศจิกายน 2563 ฝนกระหน่ำ จ. พัทลุงต่อเนื่อง น้ำป่าหลากท่วมหลายพื้นที่

ที่มา:

https://www.banmuang.co.th/news/region/213867

ฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ จ. พัทลุง ทำให้น้ำป่าจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดหลากท่วมบ้านเรือนประชาชน พื้นที่การเกษตร และเส้นทางเข้าออกหมู่บ้าน โดยเฉพาะในพื้นที่ ต. ชะรัด อ. กงหรา จ.พัทลุง น้ำป่าจากน้ำตกหนานสูงในพื้นที่ ต. คลองทรายขาวไหลหลากลงมาท่วมบ้านเรือนประชาชน ระดับน้ำกำลังเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง บ้านเรือนประชาชนต้องจมอยู่ใต้น้ำ ขณะที่ทางผู้นำท้องถิ่นรวมทั้งเทศบาลตำบลชะรัดนำกระสอบทรายมาแจกจ่ายชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ พื้นที่ริมเขตรักษาพันสัตว์ป่าเขาบรรทัด อ. ตะโหมด อ.ป่าบอน อ. ศรีนครินทร์ อ. ศรีบรรพต และ อ. ป่าบอน ตามน้ำตกต่างๆ ระดับน้ำกำลังหลากลงมาอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ในพื้นที่ อ. ควนขนุน ในชุมชนเขตเทศบาลตำบลควนขนุน จุดที่รับน้ำจากฝายท่าแนะไหลหลากท่วม ระดับน้ำท่วมเพิ่มสูง บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ และเส้นทางจากสีแยกโพธิ์ทอง ไปยัง อ. ควนขนุน บนผิวทางจราจรมีน้ำท่วมหลายจุด รถยังวิ่งผ่านได้ตามปกติ และจากสีแยกโพธิ์ทองไปยัง อ. ศรีบรรพต ตรงหน้าวัดล้อ ระดับน้ำท่วมผิวทางจราจรเช่นกัน รถเล็กต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง เนื่องจากระดับน้ำยังท่วมเพิ่มขึ้น