27 พฤศจิกายน 2563 ข้อความที่ซ่อนอยู่ในต้นฉบับศตวรรษที่ ๑๕

ที่มา: https://www.thairath.co.th//news/society/1984105

ในการศึกษาสืบค้นทางโบราณคดีนั้น ความบังเอิญมักเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ดังกรณีที่กลุ่มนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์จากสถาบันเทคโนโลยีโรเชสเตอร์ ในรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา รายงานผลการวิเคราะห์ต้นฉบับในยุคกลางที่เป็นสมบัติของ Cary Graphic Arts Collection ในห้องสมุดของสถาบันฯ ทำให้พวกเขาค้นพบข้อความที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังต้นฉบับดังกล่าว ทีมวิจัยใช้ระบบการถ่ายภาพรังสีอัลตราไวโอเลต หรือรังสียูวี (Ultraviolet) ที่เรืองแสง โดยวางต้นฉบับสมัยศตวรรษที่ ๑๕ ไว้ภายใต้แสงยูวี จากนั้นอักษรย่อภาษาฝรั่งเศสสีเข้มก็ปรากฏขึ้นใต้ข้อความที่มองเห็น ทีมวิจัยเผยว่า นี่คือเรื่องที่น่าทึ่งมากเพราะต้นฉบับนี้อยู่กับ Cary Graphic Arts Collection มาประมาณหนึ่งทศวรรษแล้วและไม่เคยมีใครสังเกตเห็นมาก่อน ซึ่งต้นฉบับที่ค้นพบข้อความที่ซ่อนอยู่นี้มีความสวยงามที่สุด และยังเป็นต้นฉบับบนกระดาษที่มีการเขียนซ้อนทับกันไปมาอยู่หลายชั้น ภัณฑารักษ์ของ Cary Graphic Arts Collection เผยว่า การค้นพบนี้เป็นเรื่องน่าตื่นเต้น เนื่องจากนักวิชาการทั่วประเทศศึกษาเอกสารที่เขียนด้วยลายมือที่คล้ายกันอย่างกว้างขวาง แต่ไม่เคยทดสอบต้นฉบับเหล่านั้นด้วยแสงยูวีหรือถ่ายภาพอย่างเต็มรูปแบบ อย่างไรก็ตาม ต้นฉบับสมัยศตวรรษที่ ๑๕ ชิ้นนี้ได้ถูกกำหนดให้ตรวจสอบโดยนักประวัติศาสตร์ เพื่อศึกษาค้นคว้าหาความหมายจากข้อความดั้งเดิมต่อไป