27 ธันวาคม 2564 เตือนฝั่งตะวันออกของมาเลเซียเสี่ยงน้ำท่วมช่วงส่งท้ายปี

ที่มา: https://tna.mcot.net/world-850116

อุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศมาเลเซียขณะนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 47 คน และยังสูญหายอยู่ 5 คน มีผู้ขอพำนักตามศูนย์พักพิงสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั้งหมด 35,076 คนจาก 10,348 ครอบครัว ลดลงจาก 54,532 คน ข้อมูลในแอปพลิเคชันของกระทรวงสวัสดิการชี้ว่า รัฐปะหัง ทางตอนกลางของมาเลเซียเป็นพื้นที่ประสบภัยหนักที่สุด มีผู้อพยพหนีภัยน้ำท่วม 17,761 คน รองลงมาคือ รัฐสลังงอร์ ทางตะวันตก มีผู้อพยพหนีภัยน้ำท่วม 16,512 คน นายกรัฐมนตรีอิสมาอิล ซาบรี ยาคอบประกาศยกเว้นค่าไฟฟ้าเดือนธันวาคมให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และจะตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจดำเนินกิจกรรมหลังน้ำท่วม และเตรียมการรับมือน้ำท่วมระลอกใหม่ เพื่อปรับปรุงการประสานงานการทำงานให้ดียิ่งขึ้น