27 ธันวาคม 2563 ภาคใต้ 3 จังหวัดยังเผชิญ “อุทกภัย” ได้รับผลกระทบ 30,428 ครัวเรือน

ที่มา : https://www.naewna.com/local/541442

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยมีกำลังแรง ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่ง ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัย ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน (27 ธันวาคม 2563 เวลา 06.00 น.) รวม 5 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร พัทลุง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวม 34 อำเภอ 182 ตำบล 877 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 43,469 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 4 ราย (ยะลา 2 ราย นราธิวาส 2 ราย) ปัจจุบันปิดจุดอพยพทุกจุดแล้ว และยังคงมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำไหลหลาก 3 จังหวัด รวม 16 อำเภอ 78 ตำบล 464 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 30,428 ครัวเรือน