27 ธันวาคม 2563 ทส. แจก! กล้าไม้มงคล ผ่านพิธีศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 10 ล้านกล้าฟรีทั่วประเทศ

ที่มา : https://www.brighttv.co.th/lifestyle/auspicious-plantain-free

นายวราวุธเปิดเผยว่า ทส.จัดงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พฤกษามหามงคล ซึ่งเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพุทธาภิเษกใหญ่ครั้งแรกของประเทศไทย โดยนำกล้าไม้มงคล 10 ชนิด ได้แก่ พะยูง ขนุน มะขาม ตะเคียนทอง กันเกรา สักประดู่ป่า มะค่าโมง ราชพฤกษ์ และทรงบาดาล จำนวน 10 ล้านกล้ามาเข้าพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งทำพิธีพร้อมกันทั่วประเทศ ใน 23 พื้นที่ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ กรมป่าไม้ มีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยหลังเสร็จสิ้นพิธี จะนำกล้าไม้มงคลทั้ง 10 ล้านกล้า มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้พี่น้องประชา ชนคนไทยนำไปปลูกตามบ้านเรือน ที่ทำงาน ชุมชนหรือสถานที่ต่างๆเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยคาดหวังให้ประชาชนทุกคนที่ได้รับไม้มงคลไป จะรู้สึกรักและหวงแหนกล้าไม้ พร้อมดูแลรักษาให้เจริญเติบโต เป็นต้นไม้ใหญ่ได้ ซึ่งเป็นอีกกุศโลบายสำคัญ ในการช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไทย นับเป็นรากฐานสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

รมว.ทส.กล่าวต่อว่า ประชาชนสามารถติดต่อขอรับกล้าไม้มงคลได้ด้วยการสั่งจองผ่านเว็บไซต์ https://happytree.forest.go.th และสายด่วน 1362 โทร.ฟรีทั่วไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2564 เป็นต้นไป 1 คน ต่อ 100 ต้น หรือติดต่อขอรับได้ที่กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติฯ ส่วนต่างจังหวัดรับได้ที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ กรมป่าไม้ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ