27 ธันวาคม 2562 ปี 62 ออกประทานบัตรทำเหมืองแร่มูลค่ารวม 70,000 ล้านบาท

ที่มา: https://tna.mcot.net/view/0A3wtRP

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่(กพร.) เปิดเผยกับสำนักข่าวไทยถึงภาพรวมการอนุมัติการทำเหมืองแร่ในช่วง 11 เดือนปี 2562 ว่า คณะกรรมการแร่ได้พิจารณาและอนุมัติประทานบัตรทำเหมืองแร่ไปทั้งหมดรวม 124 แปลง พื้นที่รวมประมาณ 30,000 ไร่ มูลค่าแหล่งแร่ในเขตประทานบัตรในแหล่งแร่ที่อนุมัติไปรวมประมาณ 70,000 ล้านบาท ขณะที่ปีที่ผ่านมาไม่ได้มีการอนุมัติประทานบัตรทำเหมืองแร่ออกมาเลย เนื่องจากเป็นช่วงรอยต่อของการใช้กฎหมายใหม่คือ พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 ดังนั้นจึงถือว่าเป็นการดำเนินการได้เต็มที่ในปีนี้ สามารถช่วยแก้ไขปัญหาให้กับผู้ยื่นเรื่องขออนุมัติ โดยการอนุมัติประทานบัตรส่วนใหญ่เป็นเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต์ หินเพื่อการก่อสร้างต่าง ๆ รวมถึงแร่ที่ใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิค สำหรับการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่ปีนี้ สามารถจัดเก็บได้รวม 3,500 ล้านบาท สูงกว่าปีที่ผ่านมาที่เหมืองแร่บางแห่งหยุดทำการ เพราะหมดอายุประทานบัตร.-สำนักข่าวไทย