27 ธันวาคม 2562 ประเทศญี่ปุ่นปรับแผนย้ายแท่งเชื้อเพลิงที่โรงไฟฟ้าฟุกุชิมะ

ที่มา: https://www.dailynews.co.th/foreign/749062

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. ว่าสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นออกแถลงการณ์เมื่อวันศุกร์ ว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติให้ปรับแผนการ “ทำความสะอาดครั้งใหญ่” ภายในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะ โดยเลื่อนกำหนดการเคลื่อนย้ายแท่งเชื้อเพลิงที่เตาปฏิกรณ์หมายเลข 2 เป็นระหว่างปี 2567 ถึง 2569 และระหว่างปี 2570 ถึง 2571 สำหรับเตาปฏิกรณ์หมายเลข 1 จากเดิมซึ่งกำหนดไว้ภายในปี 2566 สำหรับเตาปฏิกรณ์ทั้งสองแห่ง และการเคลื่อนย้านแท่งเชื้อเพลิงออกจากเตาปฏิกรณ์ให้ครบทั้ง 6 แห่ง ต้องเสร็จสิ้นภายในปี 2574 ขณะที่กระบวนการยุติกิจการของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะ ซึ่งเกิดภัยพิบัตินิวเคลียร์หลังเตาปฏิกรณ์หมายเลข 1 และ 2 ได้รับความเสียหายมากที่สุดจากสึนามิครั้งใหญ่ โดยเป็นผลจากแผ่นดินไหวรุนแรง 9.0 แมกนิจูด เมื่อเดือนมี.ค. 2554 “ควรเสร็จสิ้นภายในอีก 30 ถึง 40 ปีข้างหน้า” ความเคลื่อนไหวดังกล่าวของรัฐบาลญี่ปุ่นเกิดขึ้นหลังสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานย่อยของกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม เผยแพร่รายงานในสัปดาห์นี้ เสนอแนวทางแก้ไข 3 ประการ ในการจัดการกับน้ำปนเปื้อนกัมมันตรังสีของในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะ คือ การระบายน้ำเสียที่ยังเหลือทั้งหมดซึ่งมีปริมาณมากถึง 1 ล้านตันลงสู่ทะเล การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อเปลี่ยนสถานะของเหลวให้กลายเป็นไอ แล้วระเหยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ หรือการใช้กระบวนการทั้งสองแบบร่วมกัน ปัจจุบันบริษัทไฟฟ้าโตเกียว ( เทปโก ) ผู้บริหารโรงไฟฟ้าแห่งนี้ใช้เครื่องกรองน้ำเสียประสิทธิภาพสูงเพื่อคัดแยกสารอันตรายออกจนเกือบหมด เหลือเพียงทริเทียมซึ่งผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าต้องเป็นการบริโภค “ปริมาณมหาศาล” จึงจะก่อให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิต อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ และคณะรัฐมนตรี ยังคงไม่ได้ข้อสรุปขั้นสุดท้ายในเรื่องนี้ แม้มีการระดมสมองและหารือกันมานานหลายปีแล้ว ด้านเทปโกเตือนด้วยว่า อ่างเก็บน้ำเสียจะเต็มความจุในช่วงกลางปี 2565