27 ธันวาคม 2562 ทส. เตรียมพิจารณายกเลิกนำเข้าขยะจากต่างประเทศ

ที่มา: https://news.mthai.com/general-news/785666.html

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการ แก้ไขปัญหาขยะพลาสติก และอิเล็กทรอนิกส์ชุดใหม่ เตรียมนำสัญญาการนำเข้าขยะพลาสติกจากต่างประเทศมาพิจารณาใหม่ ทบทวนการนำเข้าขยะทุกชนิด เพราะเริ่มส่งผลกระทบ กับวงจรสังคมรีไซเคิลไทย จากปัญหาราคาขยะตกต่ำอย่างต่อเนื่อง ขาดแรงจูงใจในการคัดแยกขยะ และยังสวนทางกับนโยบายของรัฐบาล ที่กำลังรณรงค์ให้ห้างสรรพสินค้า และประชาชนงดใช้ถุงพลาสติก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม นี้ แต่กลับมีการนำเข้าขยะปีละแสนตันก่อนหน้านี้ตัวแทนกลุ่มซาเล้ง และร้านรับซื้อขายของเก่าทั่วประเทศ ยื่นข้อเสนอให้กระทรวงพาณิชย์เป็นแม่งาน แก้ไขปัญหาขยะตกต่ำมาแล้ว เนื่องจากขายขยะไม่ได้ราคา ต้องจำกัดการนำเข้ากระดาษและพลาสติก โดยกระทรวงพาณิชย์ จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาถกปัญหาอีกครั้งในวันที่ 9 มกราคมปี 2563