27 ธันวาคม 2562 กทม.-ปริมณฑลฝุ่นลด ยกเว้น “บางเขน-หลักสี่” ยังโซนส้มเริ่มกระทบสุขภาพ

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/123482

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. เผยผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) วันที่ 27 ธ.ค.62 เวลา 07.00 น ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง พบว่าเกินค่ามาตรฐาน 2 พื้นที่ คือ เขตบางเขน และเขตหลักสี่ โดยตรวจวัดได้ในช่วง 23-52 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมงอยู่ที่ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) คิดเป็นร้อยละ 8.33 จากจำนวนเขตที่มีสถานีตรวจวัดทั้งหมด คุณภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง-ดี มีเพียงเขตบางเขน และเขตหลักสี่ ที่คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ค่า PM2.5 มีแนวโน้มลดลง กรมอุตุนิยมวิทยา : พบ ท้องฟ้าโปร่ง คำแนะนำในการปฏิบัติตน ให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ-มีผลกระทบต่อสุขภาพ ให้เฝ้าระวังสุขภาพ หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้งโดยเฉพาะ ผู้สูงอายุ เด็กและผู้ป่วยทางเดินหายใจ และใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากเกิดความจำเป็น ทั้งนี้ สามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศได้ทางเว็บไซต์www.bangkokairquality.com และ www.air4bangkok.com