27 ตุลาคม 2564 แก๊งสามซ่าส์ ช้างป่า ณ แก่งดินสอ อุทยานแห่งชาติทับลานออกนอกป่าอนุรักษ์ ประชิดชาวบ้าน

ที่มา: https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9640000106178

นายประวัติศาสตร์ จันทร์เทพ หัวหน้าอุทยานแห่งทับลานเผยความคืบหน้า หลังได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ตำบลทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี พบช้างป่า 1 ตัวแถวสำนักสงฆ์แสงธรรมส่องใจ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานและจิตอาสาผลักดันขึ้นเขาทับพริกจนไปเจอช้างป่า 1 ตัวซึ่งรออยู่ก่อนหน้านี้แล้ว จึงผลักดันช้างป่าทั้ง 2 ตัวเข้าป่า ต่อมาทีมลาดตระเวนพบทั้งสามตัว ยังคงกระจายเดินตามหากันไปมาในป่า “พวกเราตระหนักดีว่าการผลักดันเข้าป่าเป็นเพียงการป้องกันความเสียหายแก่ชาวบ้านชั่วคราว ตราบใดที่ยังแก้ปัญหาขาดแคลนแหล่งอาหารในป่าไม่ได้ ทางเจ้าหน้าที่มิได้นิ่งนอนใจ พร้อมลุยงานหนักเพื่อบรรลุเป้าหมายให้สัตว์ป่าและชาวบ้านแก่งดินสอ ทุ่งโพธิ์ ทุ่งแฝก คลองปลาดุกลาย ซึ่งอยู่รอบผืนป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน”

เมื่อผืนป่ามรดกโลกที่สัตว์ป่าเคยอาศัยอยู่เปลี่ยนสภาพไป ทำให้สัตว์ป่าออกหากินนอกพื้นที่อนุรักษ์เพิ่มมากขึ้น และทำลายพืชผลการเกษตรของราษฎรได้รับความเสียหาย ในทางกลับกันหากผืนป่านั้นกลับมาอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชอาหารสัตว์ สัตว์ป่าก็จะกลับไปหากินในผืนป่าเดิมของเขาโดยไม่ยาก การปลูกพืชอาหารสัตว์ป่าเพิ่มเติมเข้าไปในพื้นที่ รวมไปถึงการเสริมแหล่งน้ำ และโป่งเทียมจึงมีความจำเป็นในมิติของการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่า ขณะนี้ทางอุทยานแห่งชาติทับลานจัดทำโครงการปลูกพืชอาหารสัตว์ ผืนป่าทับลาน บ้านสืบ นาคะเสถียร และดำเนินการแล้วในบางส่วน เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวในระยะยาว อุทยานแห่งชาติทับลานขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ผืนป่า โดยการเลือกสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนรอบผืนป่า และลดปัญหาความขัดแย้ง ส่งเสริมการอนุรักษ์ และดูแลสัตว์ป่าให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน