27 ตุลาคม 2563 “ญี่ปุ่น” เตรียมปล่อยน้ำเสีย หลังทะเลสะอาดเกินไป จนสัตว์ขาดสารอาหาร

ที่มา : https://www.naewna.com/inter/527785

กระทรวงสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่น เตรียมวางแผนที่จะใช้มาตรการที่จะป้องกันไม่ให้ ทะเลในเซโตะ “สะอาดเกินไป” อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการประมง หลังจากพบว่า ทะเลในเซโตะนั้นมีความหนาแน่นของเกลือ ไนโตรเจน และฟอสฟอรัสลดลง ส่งผลให้สาหร่ายเปลี่ยนสี และจำนวนปลาที่ลดน้อยลง

ก่อนหน้านี้ทะเลในเซโตะเสื่อมโทรมเป็นอย่างมาก เนื่องจากการปล่อยน้ำเสียจากอุตสาหกรรมลงทะเล ในช่วงที่เศรษฐกิจมีการเติบโตสูง ในปี 1973 ให้กระทรวงสิ่งแวดล้อมจึงได้ออกกฏหมาย เริ่มต้นบำบัดน้ำเสียโดยการลดเกลือที่มีส่วนสร้างสารอาหารในน้ำลง ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำขุ่นมัว เน่าเหม็น และเกิดปรากฏการณ์ขี้ปลาวาฬ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลของ แพลงตอนพืช ส่งผลให้พืช และสัตว์น้ำในบริเวณนั้นตายลง รวมถึงเริ่มมีการจำกัดการปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น

แต่การลดการปล่อยเกลือสารอารหารลงน้ำนั้น ทำให้ปริมาณของแพลงตอนลดต่ำลง ทำให้สาหร่ายเปลี่ยนสีและจำนวนปลาก็ลดลงด้วย ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการประมงในพื้นที่ และฟาร์มเพาะเลี้ยงสาหร่ายเป็นอย่างมาก เพื่อไม่ให้ขัดกับข้อกฎหมายเดิม ทำให้ทางกระทรวงได้พิจารณา และจะส่งร่างพระราชบัญญัติเพื่อแก้ไข กฏหมายมาตรการพิเศษเกี่ยว กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของทะเลเซโตะในสภาไดเอทแห่งชาติญี่ปุ่นซึ่งมีกำหนดจัดประชุมในต้นปีหน้า เพื่อกำหนดปริมาณเกลือ และดำเนินมาตรการให้บรรลุเป้าหมาย