27 กุมภาพันธ์ 2565 “สันทราย” ไฟป่าลามไหม้ 12 ไร่

ที่มา : https://www.naewna.com/local/638228

ชุดปฏิบัติการพิเศษควบคุมไฟป่าและหมอกควัน อ.สันทราย ร่วมกับหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.8 (ห้วยส้ม) กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ และทีมโดรนจิตอาสา ออกตรวจลาดตระเวนเฝ้าระวังไฟป่าในพื้นที่ ต.หนองแหย่ง ป่าไผ่ หนองหารได้ตรวจพบกลุ่มไฟบริเวณ หมู่ที่ 6 บ้านโปง ต.ป่าไผ่ เขตติดต่อกับ หมู่ที่ 10 บ้านเกษตรใหม่ ต.หนองหาร ชุดปฏิบัติการฯ จึงได้ดำเนินการดับไฟในจุดดังกล่าว แต่เนื่องจากไฟป่าลุกลามเป็นบริเวณกว้างไม่สามารถดับทัน จึงได้ประสานงานหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมมือเพื่อเข้าปฏิบัติการดับไฟป่าและสามารถควบคุมไฟป่าไว้ได้ในเวลาต่อมา ทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ไฟไหม้ บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าสันทราย) ท้องที่บ้านเกษตรใหม่ หมู่ที่ 10 ต.หนองหาร พื้นที่เสียหายประมาณ 12 ไร่ ส่วนสาเหตุการเกิดไฟ คาดว่าเกิดจากการหาของป่า หรือล่าสัตว์ป่า