27 กุมภาพันธ์ 2565 ธารน้ำแข็งที่เกาะกรีนแลนด์หลอมละลายจากชั้นล่างสุด

ที่มา : https://news.ch7.com/detail/553062

บรรดานักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกกำลังเฝ้าจับตามองการเปลี่ยนแปลงของธารน้ำแข็งสโตร์ (Store Glacier) บนเกาะกรีนแลนด์ บนทวีปอาร์กติก บริเวณขั้วโลกเหนือ โดยธารน้ำแข็งสโตร์ ที่มีความกว้าง 5 กิโลเมตร และระดับความลึก 500 เมตร กำลังหลอมละลายจากระดับฐานชั้นล่างสุดด้วยความเร็ว 20 เมตรต่อวัน ซึ่งนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า ปรากฏการณ์นี้เกิดจากการที่โรงไฟฟ้าพลังน้ำบนเกาะกรีนแลนด์ ผลิตกระแสไฟฟ้า จนทำให้ส่วนบนสุดของธารน้ำแข็งเกิดปฏิกิริยาหลอมละลาย กลายเป็นน้ำ ไหลลงสู่ด้านล่างสุดของธารน้ำแข็ง และกัดเซาะบริเวณดังกล่าวจนเกิดปริมาณน้ำจำนวนมหาศาล ซึ่งจะทำให้ระดับน้ำทะเลในมหาสมุทรแอตแลนติก เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังทำให้อุณหภูมิที่บริเวณฐานล่างสุดของธารน้ำแข็งสโตร์ สูงกว่าระดับพื้นผิวของธารน้ำแข็ง ราว 5 องศาเซลเซียสด้วย

ปรากฏการณ์นี้ทำให้บรรดานักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกวิตกกังวล เนื่องจากระดับน้ำทะเลทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องอยู่แล้ว จากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก หรือ ภาวะโลกร้อน โดยนักวิทยาศาสตร์จะยังคงเฝ้าศึกษาปรากฏการณ์ธารน้ำแข็ง “สโตร์” หลอมละลาย และหาทางแก้ปัญหาต่อไป