27 กุมภาพันธ์ 2564 ภาคเหนือฝุ่นคลุ้ง จนท. พบจุดความร้อน 1 พันกว่าจุด

ที่มา : https://www.tnnthailand.com/news/local/72703

กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่ 3 รายงานค่าคุณภาพอากาศเช้านี้ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือวันนี้ มีค่า PM 2.5 ระหว่าง 33 – 85 มคก./ลบ.ม.,ค่าPM 10 ระหว่าง 54 – 120 มคก./ลบ.ม. และค่า AQI ระหว่าง 41 – 187 มคก./ลบ.ม. ซึ่งคุณภาพอากาศโดยรวมเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 20 พื้นที่ โดยสูงสุดที่ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการบริหารจัดการเชื้อเพลิง การจุดไฟหาของป่า, การเผาเศษวัชพืชและการเผาเพื่อเตรียมพื้นที่ทางการเกษตร สถานการณ์ไฟป่าและจุดความร้อน มีจำนวน 1,228 จุด เกิดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 641 จุด พื้นที่ป่าสงวนฯจำนวน 491 จุด

ทั้งนี้ ขอให้ทุกจังหวัดเร่งรัดการควบคุมไฟป่าและการเผาในพื้นที่โล่งอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะจังหวัดตาก แม่ฮ่องสอน ลำปาง เชียงใหม่ แพร่และเพชรบูรณ์ ซึ่งพบจุดความร้อนจำนวนมาก ตลอดจนการเพิ่มการลาดตระเวนพื้นที่เฝ้าระวังและดับไฟ และส่งเสริมประโยชน์จากเศษวัสดุเพื่อลดการเผาในพื้นที่ทางการเกษตร ตลอดจนใช้มาตรการฉีดพ่นละอองน้ำ ขึ้นสู่อากาศและฉีดล้างถนน เพื่อลดค่าฝุ่นละออง และเพิ่มความชื้นสัมพัทธ์ แก้ไขปัญหาหมอกควัน ที่สำคัญสร้างการรับรู้ให้ประชาชนดูแลสุขภาพในช่วงของสภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบกับประชาชน

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content