27 กุมภาพันธ์ 2564 กรมอุทยานฯ แจ้งความ ม.157 เอาผิด อดีตนอภ.เมืองกาญจนบุรี กับพวกออก น.ส.3ก. ทับเขตป่าอนุรักษ์

ที่มา : https://siamrath.co.th/n/223463

นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ พร้อมด้วย นายไพฑูรย์ อินทรบุตร หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ นายสุทธิชัย โผภูเขียว ผู้ช่วยหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สลักพระ พร้อมเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จำนวน 10 นาย ได้ลงพื้นที่ ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โดยมี น.ส.ศิริวรรณ โดดสังข์ ผู้ดูแลที่ดินดังกล่าว เป็นผู้อนุญาตและเป็นผู้นำตรวจ

โดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3ก) เลขที่ 2825 จำนวน 99 ไร่ 63 ตาราวา ที่ออกในปีพ.ศ.2536 ซึ่งเปลี่ยนมาจากหนังสือรับรองการประโยชน์ (น.ส.3) สารบบเล่ม 48 หน้า 81 ออกในปี พ.ศ.2521 ตามมาตรา 59 ทวิ ประมวลกฎหมายที่ดิน แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฎิวัติ ฉบับที่ 96 ลงวันที่ 29 ก.พ 2515 เป็นการออกโฉนด หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เฉพาะราย ในที่ดินซึ่งบุคคลครอบครอง และทำประโยชน์ ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดิน ใช้บังคับ (1ธ.ค.พ.ศ.2497) โดยไม่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน และไม่ได้แจ้งการครอบครองที่ดิน ตามมาตรา 5 ประมวลกฎหมายที่ดิน

จากการตรวจสอบพื้นที่ และหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3ก) ดังกล่าวโดยใช้เครื่องวัดพิกัด ดาวเทียม GPS ตรวจสอบจุดรอบแปลงดังกล่าว จำนวน 35 จุด นำไปตรวจสอบ ปรากฏว่าออกทับพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จ.กาญจนบุรี ที่ประกาศฯ ในปีพ.ศ. 2508 และออกทับในเขตป่าไม้ถาวร ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี 2516 เมื่อตรวจสอบภาพถ่ายทางอากาศ ย้อนหลังเมื่อปี พ.ศ. 2495 ถึง พ.ศ. 2499 ผลภาพถ่ายทางอากาศในบริเวณดังกล่าว ปรากฏว่า ในระยะเวลาดังกล่าวสภาพป่าผลัดใบเต็ม แปลงไม่มีร่องรอยการทำประโยชน์ แต่อย่างใด

จึงเห็นได้ชัดเจนว่า การออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3ก.) ดังกล่าวไม่เข้าหลักเกณฑ์ ตามมาตรา 59 ทวิ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96 ลงวันที่ 29 ก.พ. พ.ศ. 2515 เพราะไม่ได้มีการครอบครอง และทำประโยชน์ในที่ดิน ก่อนประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ และขัดกับกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 ออกตามประมวลกฎหมายที่ดิน 2497 ข้อ 8 (2) ห้ามออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ที่เขา ที่ภูเขา ที่สงวนห้าม หรือที่ดิน ที่ส่วนราชการเห็นว่า ควรสงวนไว้เพื่อใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และขัดกับระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติฉบับที่ 2 พ.ศ. 2515 ข้อ 7 (2) และข้อ 9 (1) การออกโฉนด หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ต้องไม่อยู่ในเขตที่ทางราชการ จำแนกไว้เป็นเขตป่าไม้ถาวร จึงเป็นการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3ก) ดังกล่าว ออกมาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งจะต้องถูกศาลสั่งเพิกถอนตามมาตรา 82 วรรคท้าย พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561 และตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินต่อไป

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content