27 กุมภาพันธ์ 2563 ชะนีดำแห่งด้ามขวาน

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/1780690

ป่าฮาลา-บาลา ป่าดิบชื้น หรือป่าฝนเขตร้อนปลายด้ามขวานไทย มีแนวเขตต่อเนื่องกับป่าเบลุ่ม รัฐเปรัค ตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย มีลิงไม่มีหาง หรือวานรสีดำปลอดตลอดตัว ชื่อว่า ชะนีเซียมัง ชื่อวิทยาศาสตร์ Symphalangus syndactylus มีชื่อไทยว่า ชะนีดำใหญ่ มาลายูเรียกเซียมัง (Siamang) แปลว่า ลิงของสยาม แต่ชื่อในภาษาอังกฤษกลับมีติดป้ายตามสวนสัตว์ทั่วโลกว่า เป็นวานรที่มาจากมาเลเซีย เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจำพวกชะนีที่ใหญ่ที่สุดในโลก ขนาดโตเต็มที่ ลำตัวยาว 75 – 90 ซม. ตัวผู้น้ำหนัก 10.9 กก. ตัวเมีย 10.6 กก. มีขนสีดำทั้งตัวผู้ และตัวเมีย ลักษณะเด่นที่บริเวณลำคอมีถุงสีเทาปนชมพู ถุงจะป่องออก ขณะที่ส่งเสียงร้องได้ดังถึง 100 เดซิเบล เทียบเท่าเครื่องขุดเจาะถนน พบกระจายพันธุ์ในเขตใต้สุดของประเทศไทย ไปสู่ป่าประเทศมาเลเซีย และเกาะสุมาตรา อาหารหลัก ได้แก่ ใบไม้ ผลไม้ ดอกไม้ และสัตว์ที่มีขนาดเล็ก อาศัยอยู่รวมกันเป็นครอบครัวแบบผัวเดียวเมียเดียวที่มีลูกอาศัยอยู่ด้วยกัน แต่ละฝูงมีสมาชิกประมาณ 3 – 5 ตัว ในสถานที่เลี้ยงมีอายุขัยประมาณ 35 ปี

น.สพ.เกษตร สุเตชะ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า ชะนีชนิดนี้คนไทยเพิ่งทำความรู้จักมาเมื่อ 2530 นี่เอง ด้วยมีความเจริญเข้าไปยังพื้นที่ต่างๆ ของ จ. นราธิวาส ยะลา ปัตตานี และสงขลา ทำให้ผืนป่าดั้งเดิมถูกถนนตัดผ่าน หมู่บ้านเริ่มเข้าไปตั้งรกราก ทำให้คนไทยได้เห็นตัวเป็นๆ หลังจากพบตัวชะนีดำใหญ่ การศึกษาวิจัยเริ่มมีเรื่อยมา พบปัญหาหลักที่ทำให้ชะนีชนิดนี้ลดจำนวนลง เพราะการตัดไม้ทำลายป่า การล่าเป็นอาหาร จับลูกไปขายเป็นสัตว์เลี้ยง ผ่านมาแล้วกว่า 30 ปี ยังแก้ไขไม่สำเร็จ ไปชมตัวจริงได้ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ. ชลบุรี