27 กุมภาพันธ์ 2563 จ. หนองคาย ขุดสันดอนปากห้วยโมงเปิดร่องน้ำให้เครื่องสูบน้ำ

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200227100735370

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง ร่วมกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25 นำรถขุดบูมยาว ขุดลอกสันดอนปากห้วยหลวง เพื่อเป็นการเปิดทางน้ำ ให้น้ำโขงไหลเข้ามายังอาคารสูบน้ำ ก่อนจะเร่งสูบน้ำโขงเติมเข้าในระบบส่งน้ำ ส่งต่อให้กับเกษตรกรในพื้นที่บริการต่อไป จากการที่ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่ไหลผ่าน จ.หนองคาย ยังคงลดลงจนมีระดับต่ำ ล่าสุดระดับน้ำโขงวัดที่ส่วนอุทกวิทยาหนองคาย มีระดับเพียง 71 ซม. คงที่จากช่วงเวลาเดียวกันของเมื่อวานนี้ ต่ำกว่าตลิ่งถึง 11.49 ม. จากระดับน้ำโขงที่ลดลงจนมีระดับต่ำ นอกจากจะทำให้เกิดหาดทราย และสันดอนทรายหลายจุดตลอดลำแม่น้ำโขงแล้ว ยังทำให้เกิดสันดอนตามปากลำห้วยสาขาที่เชื่อมกับลำแม่น้ำโขง ส่งผลให้น้ำโขงไหลเข้าให้ลำห้วยได้ลำบาก ลำห้วยโมง ลำห้วยสาขาขนาดใหญ่ที่เชื่อมกับแม่น้ำโขง ที่มีปากลำห้วยอยู่ที่ อ. ท่าบ่อ จ. หนองคาย และเป็นจุดที่มีโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง ก็เป็นจุดหนึ่งที่ปากลำห้วยเกิดสันดอนขนาดใหญ่ ทำให้น้ำจากแม่น้ำโขงไหลเข้ามายังอาคารควบคุมระดับน้ำได้น้อย และช้า จนผลต่อการสูบน้ำโขงเข้าเติมในระบบ

ล่าสุด ทางโครงการฯ ได้ร่วมกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาทหารพัฒนา นำรถขุดบูมยาว ขุดลอกสันดอน ให้เป็นร่องน้ำ เปิดทางน้ำให้น้ำจากแม่น้ำโขงไหลเข้าอาคารควบคุม เพื่อให้สามารถเดินเครื่องสูบน้ำ สูบน้ำโขงเติมเข้าในระบบ และลำห้วยโมงที่อยู่เหนือประตูระบายน้ำ ก่อนที่สถานีย่อยสูบน้ำส่งต่อให้กับเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่บริการ ซึ่งวันที่ 27 ก.พ. 63 มีการเดินเครื่องสูบน้ำจำนวน 3 เครื่อง สามารถสูบน้ำเข้าในระบบได้ วันละ 0.253 ล้าน ลบ.ม. สูบน้ำเข้าในระบบสะสมได้แล้ว 20.418 ล้าน ลบ.ม. ในขณะที่น้ำในลำห้วยโมง เหนือประตูระบายน้ำ มีระดับอยู่ที่ 6.76 เมตร ส่วนน้ำโขงใต้ประตูระบายน้ำมีระดับอยู่ที่ 0.92 เมตร