27 กันยายน 2565 คพ. ร่วมกับ ภาคเอกชน เปิดตัวแอปพลิเคชั่น Recycle Market (ตลาดรีไซเคิล)

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220927152335475

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และโครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน (PPP Plastics) ได้เปิดตัวแอปพลิเคชั่น Recycle Market (ตลาดรีไซเคิล) และแอปพลิเคชั่น “ฮีโร่ รีไซเคิล” ของเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไป เพื่อใช้เป็นแอปพลิเคชั่นศูนย์กลางการซื้อขายวัสดุรีไซเคิลของประเทศที่เชื่อมโยงทุกภาคส่วนให้สามารถติดต่อซื้อขายวัสดุรีไซเคิลได้โดยตรง พร้อมมีระบบสะสมแต้มที่นำไปแลกเป็นของรางวัล หรือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากเครือข่ายบริษัทพันธมิตร ถือเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนคัดแยกขยะเพิ่มมากขึ้น ด้านนายภราดร จุลชาต ประธานโครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติก และขยะอย่างยั่งยืน (PPP Plastics) กล่าวว่าจากความตื่นตัวของภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทำให้อุปทานของเม็ดพลาสติกรีไซเคิลเพิ่มขึ้น แต่โครงสร้างการจัดการขยะของประเทศยังไม่สามารถนำพลาสติกกลับเข้าสู่ระบบได้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดได้ ดังนั้น การพัฒนาแอปพลิเคชั่น Recycle Market (ตลาดรีไซเคิล) จะเป็นเครื่องมือสำคัญเชื่อมโยงการซื้อขายวัสดุรีไซเคิลที่จะเพิ่มโอกาสให้พลาสติก และวัสดุรีไซเคิลอื่น ๆ กลับเข้าสู่ระบบมากขึ้น ส่งผลให้เกิดแรงขับเคลื่อนทางธุรกิจในอุตสาหกรรมรีไซเคิล ที่จะส่งเสริมการจัดการพลาสติก และขยะอย่างยั่งยืนในอนาคต