27 กันยายน 2564 น้ำป่าหลากท่วมพื้นที่ จ. นครสวรรค์

น้ำป่าหลากท่วมหลายพื้นที่ จ.นครสวรรค์

ที่มา:

Slide 1

https://news.ch7.com/detail/517734

Slide 1

เกิดน้ำป่าไหลหลากจากเทือกเขาเพชรบูรณ์เข้าท่วมพื้นที่ชุมชน วัด และสถานที่ราชการ รวมถึงพื้นที่เศรษฐกิจ ของ อ.ไพศาลี และขยายวงกว้างไปถึง อ.หนองบัว และ อ.ท่าตะโก โดย อ.ไพศาลีได้รับผลกระทบ 8 ตำบล ส่วน อ.หนองบัว 9 ตำบล และ อ.ท่าตะโกอีก 6 ตำบล น้ำท่วมครั้งนี้เป็นเพราะมีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน โดยเฉพาะสถานีวัดน้ำฝนที่ อ.ไพศาลี มีฝนตกลงมามากถึง 362 มม. ประกอบกับมีน้ำป่าไหลเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยลาด หรืออ่างเก็บน้ำตะคร้อใน อ.ไพศาลี ทำให้ระดับน้ำเพิ่มมากขึ้นจนล้นอ่าง ระดับน้ำเก็บกักอยู่ที่ 27 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 135 ของความจุสูงสุด จนน้ำล้นสปิลเวย์ และต้องเร่งระบายน้ำออก เพราะยังคงมีน้ำไหลเข้าอ่างฯอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้แจ้งเตือนประชาชนพื้นที่ท้ายอ่างเก็บน้ำฯ ยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะใน อ.ท่าตะโก ซึ่งเป็นจุดรับน้ำสุดท้าย ก่อนที่มวลน้ำทั้งหมดจะไหลลงสู่บึงบอระเพ็ด ต่อไป