26 เมษายน 2565 เพาะพันธุ์ปะการังใกล้สูญพันธุ์ในฟลอริดา

ที่มา:

https://www.thairath.co.th/lifestyle/life/2376677

โรคสูญเสียเนื้อเยื่อของปะการังแข็ง (stony coral) ได้คร่าชีวิตปะการังจำนวนมาก และก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อแนวปะการัง โดยเฉพาะในรัฐฟลอริดาของสหรัฐอเมริกา และแถบทะเลแคริบเบียน เรียกว่าฆ่าปะการังไปได้ถึง ร้อยละ 66-100 ของสายพันธุ์ที่เป็นโรคดังกล่าว โรคนี้จึงอันตรายกว่าปรากฏการณ์การฟอกขาวของปะการังที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบัน ที่มักเกิดขึ้นจากอุณหภูมิมหาสมุทรสูงขึ้นซึ่งเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ล่าสุดศูนย์กู้ภัยปะการังฟลอริดา (FCRC) ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินงานของสวนสัตว์ทางทะเลซีเวิลด์ประกาศว่านักวิทยาศาสตร์ประสบความสำเร็จในการเพาะพันธุ์ปะการังที่ใกล้สูญพันธุ์ 18 สายพันธุ์ อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฟื้นฟูแนวปะการังที่เสียหายนอกชายฝั่งฟลอริดาที่ถูกคุกคามโดยโรคที่ค่อนข้างใหม่นี้ การเพาะพันธุ์ดังกล่าวคือ การปล่อยให้ตัวอ่อนปะการังเกิดและเติบโตขึ้น โดยเกิดมาได้ 2-3 สัปดาห์แล้ว เชื่อว่านี่จะเป็นตัวอย่างแรกของสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ที่ขยายพันธุ์ภายใต้การดูแลของมนุษย์ ปะการังที่เพาะพันธุ์ใหม่เหล่านี้คาดว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการขยายพันธุ์ขนาดใหญ่ ซึ่งจะส่งผลต่อการนำไปใช้ในการฟื้นฟูแนวปะการังในฟลอริดา และทุกวันนี้หน่วย FCRC มีจำนวนปะการังมากกว่า 700 ปะการังอยู่ในความดูแล

Skip to content