26 เมษายน 2564 แม่น้ำท่าจีนเน่าเหม็น ปลาลอยตายเกลื่อน

ที่มา: https://tna.mcot.net/region-682925

น้ำจากคลองถ้ำเข้ไหลลงสู่แม่น้ำท่าจีน น้ำเป็นสีดำ ส่งกลิ่นเหม็น ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน ใช้น้ำอุปโภคบริโภคไม่ได้ ชาวบ้านเลี้ยงปลากระชังที่อยู่ริมแม่น้ำท่าจีนจำนวน ๗๔ กระชัง ส่วนใหญ่เป็นปลาทับทิม มีประมาณ ๔๕ตัน ได้รับผลกระทบจากน้ำเสีย ทำให้ปลาทับทิม และปลานิลที่เลี้ยงไว้เกิดอาการน็อกน้ำตายลอยเต็มกระชัง เพราะน้ำน้อย และขาดออกซิเจนในน้ำ อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขให้น้ำใช้ได้ตามปกติ และอยากให้เก็บน้ำที่เน่าเสียไปตรวจว่าเกิดจากสาเหตุใด เจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดสุพรรณบุรี และทีมงานศูนย์วิจัยพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี นำอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเบื้องต้น พบมีน้ำเสียฝนตกหนักตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. ไหลลงมาจากคลองถ้ำเข้ และคลองห้วยน้ำโจน พื้นที่ติดต่อเขต จ.ชัยนาท ส่งผลให้ออกซิเจนในแม่น้ำท่าจีนต่ำ (น้อยกว่า ๒.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร) ซึ่งก่อนหน้านี้คลองถ้ำเข้แห้ง มีหญ้าและวัชพืชปกคลุม เมื่อน้ำไหลเข้าคลองเกิดการเน่าเสียของหญ้าและตะกอนดิน ทำให้น้ำซึ่งมีคุณภาพต่ำไหลลงสู่แม่น้ำท่าจีนบริเวณเหนือกระชังเลี้ยงปลา ทำให้ปลาในกระชังของเกษตรกรได้รับความเสียหาย ทำให้น้ำเน่าเสีย