26 เมษายน 2564 หาดูยาก! จระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทย กล้องดักถ่าย จับภาพในป่าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

ที่มา:

https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9640000039525

จระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทย เป็นหลักฐานที่บ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำเพชรบุรี ภาพวีดีโอที่บันทึกได้จากการติดตั้งกล้องดักถ่ายสัตว์ป่า (Camera trap) เพื่อสำรวจประชากรสัตว์ป่า เป็นภาพล่าสุด แสดงให้เห็นว่าจระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทย จระเข้หายากยังคงมีชีวิต และปลอดภัยในผืนป่าแห่งนี้ จระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทย อาจเรียกว่าจระเข้บึง จระเข้สยาม มีถิ่นกำเนิดในบริเวณประเทศไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม เกาะกาลีมันตัน ชวา และสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย เป็นจระเข้ขนาดปานกลาง ช่วงวัยเจริญพันธุ์เมื่ออายุ ๑๐–๑๒ ปี จระเข้ชนิดนี้วางไข่ครั้งละ ๒๐–๔๘ ฟอง โดยมีระยะเวลาฟักไข่นาน ๖๘-๘๕ วัน เริ่มวางไข่ในช่วงต้นฤดูฝนประมาณเดือน พ.ค. โดยขุดหลุมในหาดทรายริมแม่น้ำ ใช้เวลาเฉลี่ยราว ๘๐ วัน ชอบอยู่และหากินเดี่ยว ปกติจระเข้น้ำจืดกินปลา และสัตว์อื่นที่เล็กกว่าเป็นอาหาร และจะไม่ทำร้ายมนุษย์หากไม่ถูกรบกวนหรือมีอาหารเพียงพอ ในอดีตในประเทศไทยเคยพบชุกชุมในแหล่งน้ำทั่วทุกภาคของประเทศ โดยเฉพาะในแถบที่ราบลุ่มภาคกลาง เช่น บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ เคยมีรายงานว่าพบจระเข้ถึง ๒๐๐ ตัว

ปัจจุบันจระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทย มีสถานะการอนุรักษ์ในขั้นวิกฤตที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (CR) โดยคาดว่าแต่ละแหล่งคงมีจระเข้หลงเหลือไม่เกิน ๑–๓ ตัว และไม่ผสมพันธุ์กัน จึงเป็นสาเหตุทำให้จระเข้ตามธรรมชาติของประเทศไทยสุ่มเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ก่อนหน้านี้เคยพบที่ลานหินตาด ในอุทยานแห่งชาติปางสีดา จ.สระแก้ว เมื่อปลายเดือน เม.ย. และต้นเดือน พ.ค. ๕๗ ด้วยหลักฐานภาพถ่ายและวีดิทัศน์ของนักท่องเที่ยวชาวสวิส มีความยาวประมาณ ๑.๓ ม.