26 เมษายน 2563 เผยมลพิษในมณฑลเหอเป่ยลดดลงร้อยละ 15 ระหว่างเดือน ต.ค. – มี.ค.

ที่มา : https://www.mcot.net/viewtna/5ea516eee3f8e40af443eeb7

รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมของมณฑลเหอเป่ย กล่าวว่า ระดับความหนาแน่นของฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือที่เรียกกันว่าพีเอ็ม 2.5 ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคมปีที่แล้วถึงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ลดลงร้อยละ 15 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยลดลงไปอยู่ที่ 61 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในขณะที่ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ก็ลดลงไป 1 ใน 3 ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า การที่ปริมาณมลพิษในอากาศของประเทศจีนลดลงทั่วประเทศ ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ เป็นผลมาจากการระบาดของโควิด-19 และมาตรการควบคุมที่เข้มงวด ทำให้หลายเมืองและหลายมณฑลต้องปิดตัวเองเพื่อควบคุมการระบาด และการจราจรทางถนนที่ลดลงอย่างรวดเร็วและโรงงานทั่วประเทศต้องปิดชั่วคราว การระบาดของโควิด-19 ทำให้ประชาชนหลายล้านคนต้องอยู่กับบ้าน ส่งผลให้พีเอ็ม 2.5 ลดลงเกือบร้อยละ 15 ในเมืองมากกว่า 300 แห่งในประเทศจีนในช่วง 3 เดือนแรกของปีนี้