26 สิงหาคม 2565 ปล่อยกวางป่าคืนสู่ธรรมชาติ อช.คลองลาน

ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/local/north/2482845

นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการปล่อยกวางป่าคืนสู่ธรรมชาติ ฟื้นฟูระบบนิเวศ เติมเต็มในห่วงโซ่อาหาร โดยจุดที่จะปล่อยกวางอยู่บริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่ 81 เขตอุทยานแห่งชาติคลองลาน เขตติดต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จ.กำแพงเพชร อุทยานแห่งชาติวังจ้าว จ.ตาก และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการปรับพื้นที่ให้มีสภาพธรรมชาติรองรับสัตว์ที่จะมาปล่อยแล้ว สำหรับกวางที่นำมาปล่อยครั้งนี้ เป็นกวางป่า จำนวน 20 ตัว เป็นกวางเพศผู้ 8 ตัว และเพศเมีย 12 ตัว ทั้งหมดถูกเพาะเลี้ยงจากสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ และองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) โดยติดปลอกคอวิทยุระบบจีพีเอส จํานวน 5 ตัว นายเชาวลิตรกล่าวว่า สถานการณ์ของประชากรสัตว์กีบในหลายพื้นที่ยังถูกคุกคามอย่างต่อเนื่อง สาเหตุหลักเกิดจากการถูกล่าเพื่อการค้า และการบริโภค และพื้นที่อาศัยถูกทำลาย โดยเฉพาะสัตว์กีบประเภทกวางป่า ส่งผลให้ปัจจุบันกวางป่าจัดอยู่ในสถานภาพเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในบัญชีแดงของ IUCN กวางป่ามีบทบาทสำคัญในการกระจายเมล็ดพันธุ์พืชในป่า และเป็นส่วนเติมเต็มในห่วงโซ่อาหาร ตลอดจนรักษาความสมดุลของระบบนิเวศป่าไม้ ทั้งนี้ ทางโครงการฯ ยังได้เก็บตัวอย่างเลือดเพื่อตรวจโรค การติดเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ เพื่อศึกษาพฤติกรรม และติดตามตัวหลังปล่อยคืนสู่ธรรมชาติด้วย