26 สิงหาคม 2564 อนุญาตพื้นที่ คทช. ให้ครบ 3.9 ล้านไร่ในปีนี้

ที่มา:

https://tna.mcot.net/latest-news-766021

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า ได้ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดดำเนินการโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) โดยกำชับคทช. จังหวัดจัดส่งข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมจัดสรรคนลงในพื้นที่ เพื่อที่ประชาชนมีที่ทำกินโดยเร็ว ทั้งนี้พิจารณาคำขอใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 117 คำขอ 23 จังหวัด เนื้อที่กว่า 8.8 แสนไร่ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ และให้ดำเนินการตามระเบียบให้ครบถ้วน ตลอดจนเร่งรัดดำเนินการในพื้นที่ที่เหลือโดยเร็ว ทั้งนี้เป็นไปตามข้อสั่งการของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ซึ่งย้ำในที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการขออนุญาตการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยเฉพาะพื้นที่เป้าหมายที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อส่งมอบพื้นที่ให้กับประชาชนได้ครบทั้ง 3.9 ล้านไร่ได้ทันภายในสิ้นปี 64 ผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ซึ่งกำหนดพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนระหว่างปี พ.ศ. 2558-2564 รวมทั้งสิ้น 1,353 พื้นที่ 70 จังหวัด เนื้อที่รวม 4.1 ล้านไร่ ประกอบด้วย 7 พื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 พื้นที่ป่าชายเลน พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน พื้นที่สาธารณประโยชน์ พื้นที่ราชพัสดุ และพื้นที่นิคมสร้างตนเอง โดยอนุญาตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชนไปแล้วจำนวน 2.3 ล้านไร่ จากพื้นที่เป้าหมาย 3.9 ล้านไร่ ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายต่อการจัดสรรที่ทำกินเพื่อสร้างความเท่าเทียม พัฒนาส่งเสริมอาชีพ และส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากที่ดินให้ได้มากที่สุด

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content