26 สิงหาคม 2564 รื้อโรงงานไฟฟ้าเก่าแก้โลกร้อน

ที่มา:

https://news.ch7.com/detail/510295

โรงงานไฟฟ้าแห่งหนึ่งในรัฐแอละแบมา ประเทศสหรัฐอเมริกาถูกทำลายทิ้ง ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานฟอสซิล หรือใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยโรงงานแห่งนี้ถูกสร้างมา 60 ปี และสาเหตุของการรื้อโรงไฟฟ้านี้ทิ้ง เพราะต้องการใช้พลังงานที่สะอาด และร่วมมือกันแก้ปัญหาโลกร้อน แต่จะสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ขึ้นมาแทนที่ โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า